ติดต่อสอบถาม

นางภควรรณ สีสวย 
หน่วยวิจัย สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถ.ประชาราษฏร์ 1 วงศ์สว่าง บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
02-555-2000 Ext.4217 Email : journal@sci.kmutnb.ac.th